Join us

For a better insight into the work environment at NorSea Denmark please check out our career site.

Welcome to our online job site. Here you can submit an application for any of our vacancies or register to be notified about new openings.

Welcome to our online job site. Here you can submit an application for any of our vacancies or register to be notified about new openings.

ICSS/PLC Technician, Offshore

(English below)

Aktivitet

 • Udfører forebyggende og korrigerende vedligeholdelse af diverse PLC'er
 • Overvåger funktionen af forsynings- og udstyrssystemer, som hører ind under vedkommendes ansvarsområde
 • Udfører diagnosticering og fejlfinding i PLC'en

Profil

 • Den rette kandidat skal have følgende kvalifikationer: Chartered Engineer (A-niveau + 5 års studier) eller højere eksamen eller certifikat (HND/HNC (A-niveau + 3 års studier) eller BTS/DUT eller tilsvarende
 • Mindst 3 år som styresystemsspecialist i den petrokemiske industri
 • Bekendt med alle de gængse mærker af PLC'er
 • Har kendskab til relevante procesprincipper og udstyr til anlæg, hvor der forarbejdes gas og olie
 • Engelsktalende

Interesseret? Tøv ikke med at sende os din ansøgning!

Ansøgninger behandles løbende. Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst contact@norspie.com

Du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning, hvis du ønsker at komme i betragtning til andre stillinger.

Om NorSPIE

NorSPIE er et konsortium af offshore-specialister fra SPIE Oil & Gas Services og NorSea.

Læs mere på www.norspie.com

 

//

 

Activity

 • Execute preventive and corrective maintenance on various PLC
 • Monitors the functioning of utilities and equipment systems which are under his responsibility,
 • Performs the diagnostics and troubleshooting in the PLC,

Profile

 • The holder of this position must have the following qualifications: Chartered Engineer (A-levels + 5 years’ study) or Higher National Diploma or Certificate (HND/HNC (A-levels + 3 years’ study) or BTS/DUT or equivalent.
 • At least 3 years as a control system specialist in the petrochemical industry,
 • Is familiar with all the common brands of PLCs
 • Knowledge of the principles related to the process and equipment of oil and gas treatment installations
 • English speaking

Interested? Don’t hesitate to contact us or send your application

Applications are processed on an ongoing basis. If you have any questions please contact contact@norspie.com 
You are also welcome to send an unsolicited application if you want to be considered for other positions.

About NorSPIE
NorSPIE is a consortium of offshore specialists fromSPIE Oil & Gas Services and NorSea

Read more at www.norspie.com 


Apply for position

Apply for the position

Get in touch

Please don’t hesitate to contact one of our competent colleagues or fill out the contact form and we will get back to you as soon as possible.